Αιτήματα ύψους 1 δισ. ευρώ ενέκρινε η Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

Αιτήματα συναλλαγών από επιχειρήσεις και ιδιώτες, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ διεκπεραιώθηκαν σε διάστημα 15 ημερών της τραπεζικής αργίας από την ειδική Επιτροπή Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών.

Αιτήματα ύψους 1 δισ. ευρώ ενέκρινε η Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

Απάντηση