Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα επείγοντα μέτρα

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015 (Α80)»:

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα επείγοντα μέτρα

Απάντηση