Αθλητικές ακαδημίες για παιδιά και εφήβους, διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αθλητικές ακαδημίες για παιδιά και εφήβους, δημιουργεί από τον Οκτώβριο του 2015 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αξιοποιώντας τις αθλητικές του εγκαταστάσεις και το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό του, ενώ παράλληλα διοργανώνει και ειδικές μουσικές δραστηριότητες για ΑΜΕΑ.

Αθλητικές ακαδημίες για παιδιά και εφήβους, διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Απάντηση