Χρηματοδοτική γέφυρα 7 δισ. από EFSM προτείνει η Κομισιόν

Δάνειο-γέφυρα 7 δισ. μέσω του EFSM προτείνει η Κομισιόν προκειμένου η Ελλάδα να καλύψει τις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες, με την προϋπόθεση όμως η χώρα να περάσει σήμερα από τη Βουλή μια σειρά μεταρρυθμίσεων και να ξεκινήσει επισήμως τις διαπραγματεύσεις για νέο πρόγραμμα διάσωσης από τον ESM, προτού εκταμιευτεί το δάνειο.

Χρηματοδοτική γέφυρα 7 δισ. από EFSM προτείνει η Κομισιόν

Απάντηση