ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανασφάλιστους πολίτες

Οι πολίτες, που ήταν ανασφάλιστοι από τα μέσα του 2013  λόγω μνημονίων και οικονομικής λιτότητας, δεν είχαν τη δυνατότητα ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και καμιά παροχή υπηρεσιών υγείας μέχρι και τώρα. Αν και το
μνημόνιο συνεχίζει να υφίσταται και στις μέρες μας, σήμερα με απόφαση  του Υπουργείου Υγείας και με το νόμο 4368/2016 έχουν δικαίωμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παροχών υγείας μόνο με το ΑΜΚΑ τους. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι πολίτες όπως επικοινωνήσουν με τα πρώην ταμεία τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα ασφάλισης.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Απάντηση