Με συντελεστές από 22% ως 45% βαρύς ο φορολογικός πέλεκυς

Την επιχειρηματικότητα του αγροτικού τομέα… στο απόσπασμα στέλνουν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, με βάση το τελικό κείμενο που η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα. Με συντελεστές φόρου από 22% εώς 45% και προκαταβολή φόρου στο 75% εκτός από ταμειακό αδιέξοδο, το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδρά άκρως ανασταλτικά στην ανάπτυξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υποχρεώνοντας τους αγρότες να φυτοζωούν. Το τελικό κείμενο προβλέπει φόρο για τους αγρότες με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, για εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2016, ως εξής

Στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα θα περιλαμβάνονται πλέον οι άμεσες, αλλά όχι οι συνδεδεμένες.

 

  •   22% για εισόδηµα µέχρι τα 20.000 ευρώ,
  •   29% για εισόδηµα από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
  •  37% για εισόδηµα από 30.001 έως και 40.000 ευρώ και
  •   45% για το υπερβάλλον

Αξίζει να σημειωθεί πως στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα θα περιλαμβάνονται πλέον οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ, εκτός από τις πράσινες ενισχύσεις και τις συνδεδεμένες, ενώ το ίδιο θα ισχύει με τις επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Αντίθετα  εξαιρούνται από τη φορολόγηση οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Ωστόσο οι αγρότες θα δικαιούνται έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ μέσω του αφορολόγητου ορίου, που κλειδώνει στα 9.100 ευρώ, ενώ σημειώνεται πως για εισοδήματα του 2015, ο φόρος κλείδωσε στο 13%.

Εισοδήματα από ενοίκια

Όσον αφορά εισόδημα που αποκτάται από ακίνητη περιουσία θα φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%

 

Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

 

Επίσης, ορίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία έχει ως εξής:

 Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 – 20.000 2,2%
20.001 – 30.000 5,00%
30.001 – 40.000 6,50%
40.001 – 65.000 7,50%
65.001 – 220.000 9,00%
       >220.000 10,00%

http://www.agronews.gr

Απάντηση