Κλείδωσε στο 13% ο φόρος αγροτών στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Αυτό που πρώτα έγραψαν Agrenda και AgroNews εδώ και καιρό, ότι δηλαδή τα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα που κτήθηκαν το 2015 και θα περιληφθούν στις τρέχουσες φορολογικές δηλώσεις, θα φορολογηθούν με συντελεστή 13%, επιβεβαιώνουν οδηγίες που εξέδωσε για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Έτσι δεν επιβεβαιώθηκαν φόβοι, ότι λόγω πρόβλεψης μνημονίου 3 για αυξημένα έσοδα από τους αγρότες, θα επιβληθεί αύξηση στο φορολογικό συντελεστή.

Τα έσοδα των παραγωγών από ατομική αγροτική δραστηριότητα, είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους φορολογούνται με συντελεστή 13%.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της γενικής γραμματείας εσόδων περιβλαμβάνεται και η ενότητα απόκτησης εισοδήματος από Αγροτική δραστηριότητα στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

«Tα  έσοδα  των  παραγωγών  γεωργικών,  πτηνοτροφικών,  κτηνοτροφικών,  δασοκομικών,  υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή  τους και  ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο  (λιανικώς ή χονδρικώς) προκειμένου να φορολογηθούν με συντελεστή 13%.

Ειδικότερα, οι ως άνω παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές».

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις Οδηγίες για τη συμπλήρωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2015.pdf

Με 15% στην καλύτερη οι δηλώσεις της νέας χρονιάς

Σημειωτέον ότι ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάστση για το συντελεστή φορολόγησης των αγροτικών εισοδηµάτων που θα αποκτηθούν το 2016, µε το τοπίο να παραµένει εξαιρετικά ασαφές και ασταθές, µη διευκολύνοντας την επιχειρηµατικότητα. Επι του παρόντος τα σενάρια για τη φορολογία των αγροτών, που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας είναι τρία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.

Το πρώτο και πιο ευνοϊκό για τους επαγγελµατίες του χώρου, που καθόλου τυχαία διαρρέεται από την πλευρά της κυβέρνησης, προβλέπει συντελεστή φορολόγησης 15%, αντί 20% βάσει του αρχικού κειµένου του τρίτου µνηµονίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται, αν αυτό θα ισχύει µόνον για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Το δεύτερο, περιλαµβάνει συντελεστή 20%, όπως ακριβώς προβλέφθηκε στο µνηµόνιο 3 και το τρίτο κλιµακωτή φορολόγηση µε βάση το εισόδηµα που δηλώνεται ως εξής:

  •   22% για εισόδηµα µέχρι τα 20.000 ευρώ,
  •   29% για εισόδηµα από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
  •  37% για εισόδηµα από 30.001 έως και 40.000 ευρώ και
  •   45% για το υπερβάλλον

Σηµειωτέον ότι η τρίτη εκδοχή της κλιµακωτής  φορολόγησης φαίνεται να περιλαµβάνεται στην τελευταία χρονικά κυβερνητική πρόταση στους δανειστές και αφορά µισθωτούς – συνταξιούχους, µε «ανοικτό» το ενδεχόµενο να περιλάβει τελικώς και τους αγρότες

http://www.agronews.gr/

Απάντηση