ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Σε πνεύμα συνεργασίας συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 29 Μαρτίου το μεγάλο θέμα της ύδρευσης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Αποφασίστηκε να ξεκινήσει κοινή προσπάθεια όλων των παρατάξεων του Δήμου για την επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος που για δεκαετίες ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής της Βόρειας Πιερίας.

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της δωδεκαμελούς ομάδας εργασίας για την ύδρευση, η οποία συστάθηκε τον Αύγουστο του 2015 με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαγδάρη.

Η ομάδα εργασίας  ύστερα από 6μηνη έρευνα και καταγραφή όλων των δεδομένων με στοιχεία δεκάδων σελίδων και κατόπιν συχνών συνεδριάσεων ,  παρουσίασε όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε  και απευθυνόμενη προς το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο επεσήμανε ότι θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να ληφθούν αποφάσεις για πολιτικές, διοικητικές, νομικές πρωτοβουλίες καθώς και για τον προγραμματισμό έργων υποδομής όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

  • Να επιδιωχθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Ύδρευσης για να τους παρουσιαστεί η κατάσταση όπως καταγράφτηκε και να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης βελτίωσης των συνθηκών ύδρευσης με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑ-ΣΕΙΣ, όπως σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Συνδέσμου με το Δήμο για να αναλάβει ο Δήμος τη συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων και παράλληλα να ωριμάσει προτάσεις έργων για τη βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων καθώς και για τη κατασκευή νέων έργων απαραίτητων για την εξασφάλιση της ύδρευσης και την προστασία της υγείας των κατοίκων.

 

Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση αδυναμίας συνεργασίας με το Σύνδεσμο θα πρέπει ΑΜΕΣΑ ο Δήμος να ενεργήσει και να προβεί σε διοικητικές, νομικές πρωτοβουλίες ώστε να επιλυθούν εκείνα τα ζητήματα που εκκρεμούν μεταξύ του Δήμου και του Συνδέσμου.

Επίσης κρίθηκαν ως κατεπείγουσες μια σειρά ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού για τον προγραμματισμό νέων έργων ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωσης της κατάστασης στην ύδρευση. Επιγραμματικά αναφέρθηκαν:

  • Η ολοκλήρωση των διαδικασιών ανόρυξης νέων υδρευτικών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση του ήδη επερχόμενου προβλήματος έλλειψης υδρευτικού νερού.
  • Η κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Παλιόστανη έως Σφενδάμη.
  • Η προετοιμασία φακέλου για υποβολή προτάσεων έργων για τη τοποθέτηση φίλτρων (Αλώνια, Καταχάς), καθώς και για τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των Δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Τέλος προτάθηκε από το Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Λαγδάρη και έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό συμβούλιο, να εξεταστεί σε σύσκεψη που θα προκαλέσει ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού  με  θέμα τη δυνατότητα λειτουργίας του φράγματος και του διυλιστηρίου της «Μόρνας».

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν, από τους οποίους οι περισσότεροι τοποθετήθηκαν, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κολινδρού, Ρυακίων, Ελευθεροχωρίου,  Λιβαδίου, Καστανιάς, Μακρυγιάλου, Αλωνίων και Παλαιόστανης.

αρχείο λήψης αρχείο λήψης (1)

Comment here