Ανακοίνωση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ημαθίας για σπάσιμο αγωγού πετρελαίου στη Βέροια

Μετά  από ειδοποίηση της υπηρεσίας μας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, το πρωί  της Πέμπτης, 31ης Μαρτίου 2016, 10:49 π.μ., για  διαρροή με πίδακα,  υγρού πετρελαιοειδούς καυσίμου, σε περιορισμένο ολιγόλεπτο χρόνο, από αιφνίδια διάτρηση  σε  υπόγειο αγωγό των Ενόπλων Δυνάμεων, σε αγροτική περιοχή παράπλευρα της ανατολικής  εισόδου  της πόλης,, πραγματοποιήσαμε καθημερινές αυτοψίες στις 31-03-16, 01-04-16, 02-04-16, 04-04-16, ενημερώνοντας  ταυτόχρονα τηλεφωνικά και τις υπηρεσίες  Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η παροχή του καυσίμου διακόπηκε και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα από τα στρατιωτικά κλιμάκια που είχαν ήδη προστρέξει.Επήλθε μικρή επιφανειακή διαβροχή και ρύπανση του εδάφους και των γύρω καλλιεργειών (άμπελος-ελιές-χέρσο-χόρτα βόσκησης, κλπ), σε έκταση περίπου 4-5 στρεμμάτων, λόγω της εκτόξευσης του πίδακα σε ύψος 10 μ. περίπου και της διασποράς αυτού λόγω της πνοής του ανέμου, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Τα συνεργεία και οι υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζουν τις όποιες απαιτούμενες έρευνες και εργασίες, τόσο για  τα ακριβή αίτια της βλάβης,  όσο  και για αποφυγή τυχόν μελλοντικών παρομοίων περιπτώσεων. Με τη βοήθεια της Τροχαίας Βέροιας, του  Δήμου Βέροιας, των Ε.Δ.  και της Πυροσβεστικής, εγκλωβίστηκε με αύλακες τοπικά εν μέρει το διαρρεύσαν καύσιμο, έκλεισε ο παρακείμενος διαβραχείς δημοτικός δρόμος, ενώ απλώθηκε  και προστατευτικό απορροφητικό  πριονίδι σ’ όλο το μήκος και πλάτος αυτού. Από τις αυθημερόν γενόμενες εκσκαφές, με σκαπτικό μηχάνημα, φάνηκε ότι δεν επήλθε κατείσδυση του υγρού πετρελαιοειδούς βαθύτερα από  το χαλαρό  εδαφικό κάλυμμα των 25-30 εκατοστών, λόγω του συνδυασμού αφενός   μικρής σχετικά ποσότητας υγρού (εξ αιτίας του  μικρού χρόνου ροής),  αφετέρου δε της  ύπαρξης μονωτικών και  ελάχιστα διαπερατών αργιλλικών γεωλογικών στρωμάτων (βαθύτερα και δίπλα του αγωγού, που πάντως δεν διαπεράσθηκαν). Έτσι  εκτιμούμε ότι δεν  υπήρξε, ούτε θα υπάρξει, πλευρική ρύπανση του ανώτερου ή  άλλου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, που στην περιοχή ευρίσκεται σε ασφαλές ελάχιστο βάθος,  περίπου  6-7  μέτρων, ενώ από την έρευνά μας προέκυψε  ότι  δεν υπάρχουν γεωτρήσεις στην διαβραχείσα ζώνη (οι κοντινότερες υφιστάμενες  είναι εκτός),  αλλά και το διαρρεύσαν υγρό είναι βιοαποδομήσιμο,  100% εντός του εδάφους, σε εύλογο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε  διαρκή συνεννόηση με τις  κρατικές και λοιπές υπηρεσίες, παρακολουθούμε  την   περιοχή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για αρκετό διάστημα, μέχρι να υπάρξει οριστική αποκατάσταση και κανονικότητα. Για την πλήρη περιβαλλοντική απορρύπανση και αποκατάσταση του εδάφους και της περιοχής, αρμόδια είναι σε κάθε περίπτωση (με βάση τη νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα), η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία ειδοποιήθηκε άμεσα  το πρωί προς μεσημέρι,  της 31ης-03-2016,  όπως προαναφέρθηκε και αναμένουμε να προχωρήσει στις όποιες αναγκαίες και εξειδικευμένες ενέργειες που αυτή θα κρίνει ότι πρέπει να γίνουν στην ρυπανθείσα περιοχή, από κοινού φυσικά  με τον υπεύθυνο για τον αγωγό, στρατιωτικό φορέα.

Παρακαλούμε επίσης τους ανωτέρω αρμοδίους φορείς για την παρακολούθηση του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή συμβάντος, ώστε να εκτιμηθεί η τυχόν επίπτωση στην πρόσοδο των ιδιωτών.

Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΠΠ  Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Γεωλόγος με Β’ βθ

Απάντηση