ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ.κ.:

1. Παντελή Μηλιόπουλο εκπρόσωπο Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βέροιας
2. Κωνσταντίνο Ζιάκα εκπρόσωπο Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
3. Ελισάβετ Κορδονίδου εκπρόσωπο Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
4. Ευθυμία Καπουτσέλη εκπρόσωπο της Ν.Ε. Ημαθίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
5. Βασίλειο Πετρομελίδη εκπρόσωπο Επιμελητηρίου Ημαθίας
6. Σοφία Απιδοπούλου εκπρόσωπο Συλλόγου Δασκάλων – Νηπιαγωγών  & Ειδικοτήτων Ν. Ημαθίας
7. Χαρά Αξουρίστου Εκπρόσωπο ΕΛΜΕ Ν. Ημαθίας
8. Φωτεινή Τσαλδάρη εκπρόσωπο ΕΛΤΕΕ  Ν. Ημαθίας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 και της παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθ. Δ4/86/11-2-87 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας), Μητροπόλεως 46,  σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 04-04-2016, ημέρα Δευτέρα και  ώρα  13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο :

Εισήγηση στο Δ.Σ. για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 2ο :

Εισήγηση στο Δ.Σ. για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 3ο :

Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απάντηση