Το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας θα συμμετέχει στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, θα συμμετέχει στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής  Κεντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 παρουσιάζοντας την εργασία “Προγραμματίζοντας Αυτοματισμούς με το …Πυθήνιο Arduino!”,στην κεντρική σκηνή του συνεδρίου με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Σαμαρά Θεοδώρα.

Απάντηση