Με δέλεαρ συνδεδεμένη 53 ευρώ παλεύουν για τα τεύτλα

Σημαντικά υψηλότερη από την τιμή αναφοράς (37,4 ευρώ το στρέμμα), στα 53 ευρώ το στρέμμα θα κυμανθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση στα ζαχαρότευτλα, σύμφωνα με σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, την ίδια ώρα που οι παραγωγοί περιμένουν ακόμα να εξοφληθούν για τα οφειλόμενα από την πρώτη ύλη που της παρέδωσαν στην καμπάνια του 2015.

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση, για το 2016 είχαν εγκριθεί 5 εκατ.  για τη συνδεδεμένη στα ζαχαρότευτλα, από τα οποία με έκταση αναφοράς τα 133.672 στρέμματα, αντιστοιχούσε ποσό 37,4 ευρώ το στρέμμα.

Ωστόσο, επειδή η επιλέξιμη προς πληρωμή έκταση στα 46.044 στρέμματα υπολείπεται σημαντικά της έκτασης αναφοράς στα 133.670 στρέμματα, καθορίστηκε το ύψος της ενίσχυσης στα 53 ευρώ το στρέμμα. Σημειώνεται, βέβαια, πως είναι η μόνη συνδεδεμένη – από τις αποφάσεις που μέχρι ώρα έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια- για την οποία αυξάνεται η ενίσχυση επειδή τα στρέμματα υπολείπονται της έκτασης αναφοράς, κάτι που δεν έγινε για το σκληρό σιτάρι, τα όσπρια, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή και τα σπαράγγια, τα οποία πληρώθηκαν με την τιμή αναφοράς, όπως είχε οριστεί στις αρχικές αποφάσεις.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

3. Το με αριθ. 57202/15-03-2016 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) όπου αναφέρεται ότι η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 4604,48 εκτάρια.

4. Την παρ. 2 του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 639/2014, όπου περιγράφονται οι επιλογές για  τον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Η επιλέξιμη  έκταση  καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για  το  2015 υπολείπεται κατά ένα  μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (13.367 εκτάρια)

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 530 €/εκτάριο.

Απάντηση