ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,  Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος που θα γίνει 22-1-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

ΘΕΜΑ

 

 

1

 

Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος της ΜΠΛΕΤΣΑ  ΣΥΜΕΛΑΣ,  “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34).
 

ΘΕΜΑ

 

2

 

Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος της ΜΠΛΕΤΣΑ  ΣΥΜΕΛΑΣ,  “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ” (ΠΙΕΡΙΩΝ 98).
 

ΘΕΜΑ

 

3

Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος του ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο)” (ΕΛΗΑΣ 6).
 

 

ΘΕΜΑ

 

 

4

 

Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος του ΓΡΙΒΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” (ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ 5).

Απάντηση