Ε.Κ.Α.Μ ΛΙΟΤΑΚΗΣ:ΣΩΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ

Στο εργοστάσιο κατασκευής  αγροτικόν μηχανημάτων-επισκευών  ΛΙΟΤΑΚΗΣ Ε.Κ.Α.Μ.Ε.Λ το οποίο εδρεύει στην Χαρίεσσα-Νάουσας, λειτουργεί σταθμός τεχνικού ελέγχου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για ψεκάστηκα μηχανήματα Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ, Και θα εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου και σήμα καταλληλότητας, πιστοποιημένα από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Ν. 4036/12, σκοπός του οποίου είναι η τακτική επιθεώρηση  των ψεκαστικών μηχανημάτων προκειμένου να επιτυγχάνεται  υψηλό επίπεδο ασφάλειας των χρηστών και προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος  από την χρήση γεωργικών φαρμάκων.
2020

 ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΧΑΡΙΕΣΣΑΝΑΟΥΣΑ  ΤΗΛFΑX.23320-41642 ΚΙΝ 6974738394

EMAIL:ekamliotakis.gr@gmail.com/tania@ekamliotakis.gr

www.ekamliotakis.gr

1

2

34

 

 

 

 

Απάντηση