Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Αντωνίου

Ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας:
Αποβλέποντες στην ομαλή – εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου της πόλης της Βέροιας Αγίου Αντωνίου και της λιτανείας της σεπτής εικόνας και του ιερού λειψάνου του Αγίου Αντωνίου την 16 και 17-01-2016,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Α) Την απαγόρευση:
 Της στάσης και στάθμευσης καθώς και της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από ώρα 10:00 της 16-01-2016 έως ώρα 24:00 της 17/01/2016 στην οδό Αγίου Αντωνίου, από το ύψος της εισόδου του Ιερού Ναού έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου.
 Της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στις οδούς που περικλείουν την Πλατεία Αγίου Αντωνίου την 16-01-2016, κατά τις ώρες 17:00 έως 21:00.
 Της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων περιμετρικά της Πλατείας του Αγίου Αντωνίου την 17-0-2016, κατά τις ώρες 07:00 έως 12:00.
Β) Την διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στις κατωτέρω οδούς της πόλης της Βέροιας τη 17-01-2016, κατά ώρες 10:30 έως 11:30:
 Στους οδούς που περικλείουν την Πλατεία Αγίου Αντωνίου
 Στην οδό Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βικέλα.
 Στην οδό Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Βικέλα έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.
 Στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή με την οδό Μαλακούση.
 Στην οδό Μαλακούση, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολής με την οδό Κεντρικής
Ά ρ θ ρ ο 2ο
α.- Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος τροχαίας Βέροιας.
β.- Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
-Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 52, 103, 104 του Ν. 3542/07 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας».
Ά ρ θ ρ ο 4ο
 -Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της και μόνο για το συγκεκριμένο διάστημα, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Απάντηση