Δράσεις του Τμήματος Εθελοντών Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας του Τοπικού Τμήματος ΕΕΣ Νάουσας

Από τα Τμήματα Εθελοντών Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας του Τοπικού Τμήματος του ΕΕΣ της πόλης μας, το 2015 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
·         Η ομάδα “φροντίδας ηλικιωμένων” πραγματοποίησε ανά δεκαπενθήμερο επισκέψεις
στο γηροκομείο.
·         Η ομάδα “κατ΄οίκον επισκέψεις” κράτησε συντροφιά και εμψύχωσε πάσχοντες συμπολίτες μας.
·         Η ομάδα ” στήριξης ΑμεΑ” βοήθησε τα παιδιά από το Υφάδι.
·         Έγινε νοσηλεία “κατ΄οίκον ” ασθενών.
·         Δόθηκε ρουχισμός στο γηροκομείο, σε ασθενείς του νοσοκομείου και στάλθηκαν φάρμακα στους “Γιατρούς του κόσμου”.
·         Παραλήφθηκαν τρόφιμα, είδη ρουχισμού, υποδήματα κ.α. από 1.415 συμπολίτες μας, τα οποία ταξινομήθηκαν και καθαρίστηκαν. Συνολικά βοηθήθηκαν 931 οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, στους οποίους δόθηκαν και 3 τόνοι ζυμαρικά.
·         Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για τους πρόσφυγες.

Απάντηση