Τι αλλάζει στις κρατικές προμήθειες για μικροοφειλέτες στο Δημόσιο -Θα μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρές οφειλές στο δημόσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Το ύψος των οφειλών θα εξειδικευτεί στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας για τις δημόσιες συμβάσεις θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2016.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Οικονομίας προχωρά στην πλήρη αναμόρφωση του συστήματος κρατικών προμηθειών, έτσι ώστε στο τέλος του 2017 να είναι αποδοτικότερο για το Δημόσιο. Οπως είπε ο  γενικός γραμματέας  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη σε συνέντευξη Τύπου για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.), ζητήθηκε από το υπουργείο Υποδομών να εξαιρεθεί για να υπάρχει εύλογος χρόνος για την εκπαίδευση των υπαλλήλων γι’ αυτό και τα δημόσια έργα θα ενταχθούν στο σύστημα από τον Μάϊο του 2017.
«Έχουμε πολύ δουλειά αλλά πιστεύουμε στην εθνική σημασία του εγχειρήματος  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Το έργο είναι στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας αλλά το αντιμετωπίσαμε ως ανάγκη για να αντιμετωπίσει τα νοσηρά σημεία του ισχύοντος συστήματος και προς όφελος της οικονομίας και των παραγωγικών δυνάμεων» τόνισε.

Το ύψος των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων έργων, με στοιχεία 2014 εκτιμάται στο ύψος των 18 δις ευρώ.

Ο κ. Παπαδεράκης έδωσε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους επιχειρείται η αναμόρφωση του συστήματος.
διαμόρφωση νέου λειτουργικού περιβάλλοντος για τις κρατικές αγορές με το νομοσχέδιο για τις κρατικές προμήθειες που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τέλος του μήνα.

  • Με πολύ απλά πιστοποιητικά θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά οι υποψήφιοι προμηθευτές.
  • Οι προθεσμίες θα είναι μικρότερες για το διαγωνιστικές διαδικασίες από 52 μέρες που χρειάζονται σήμερα για προσφορά σε ανοικτό διαγωνισμό θα γίνουν 32 ή και 30 οι μέρες και θα γίνεται και σύντμηση στις 15 μέρες όταν υπάρχει προδημοσίευση του διαγωνισμού.
  • Θα υιοθετηθούν νέες μορφές για τους διαγωνισμούς όπως είναι οι συμφωνίες πλαίσιο τριετούς διάρκειας που μπορούν να γίνουν και για πέντε χρόνια, ή μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων αξίας πάνω από 60.000 ευρώ αλλά ίσως και για χαμηλότερης αξίας.
  • Θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα που θα μοιάζει με το  “Διαύγεια”, θα είναι το Διαύγεια των συμβάσεων όπως είπε ο κ. Παπαδεράκης με την υποχρεωτικότητα δημοσίευσης όλων των στοιχείων για να γίνει κοινωνικός έλεγχος της διαδικασίας
  • Αξιόπιστοι μηχανισμοί σε όλο το εύρος της διαδικασίας από όλες τις αρχές προμηθειών για αγαθά και υπηρεσίες και για τις προμήθειες υγείας και για τη γενική γραμματεία δημοσίων έργων για τα έργα και τις μελέτες έργων. Κάτω από αυτές τις αρχές θα δουλεύουν οι αναθέτουσες αρχές που είναι σήμερα 4.500-5.000 σε όλο το δημόσιο και οι οποίες θα περιοριστούν στον ελάχιστο βαθμό (στόχος είναι να μείνουν 1000) για την καλύτερη και αξιόπιστη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  • Θα υπάρχει ανεξάρτητη αρχή για τις προσφυγές. Αφορά σε εξωδικαστικό μηχανισμό που διαμορφώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης διότι έχουμε πάρα πολλές προδικαστικές προσφυγές οπότε με αυτό το μηχανισμό θα μειωθεί η δικαστική εμπλοκή.
  • Τεχνική αξιολόγηση των προμηθειών θα γίνει ένα δίκτυο και σύστημα εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών και τα στατιστικά στοιχεία θα συγκεντρώνονται για να γίνονται διορθώσεις στις στρατηγικές.
  • Για να εξασφαλίζονται οι χαμηλότερες τιμές σχεδιάζονται ενιαία μητρώα προμηθευτών και τεχνικών προγιαγραφών.

Στατιστικά στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

5600 δημοσιευμένοι ισολογισμοί αξίας 2,041  δις ευρώ
13100 υποβληθείσες ηλεκτρονικές συμβάσεις
4900 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
2500 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι φορέων
145.143 επισκέπτες
8728 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις (οι περισσότερες  από τη Στερεά Ελλάδα) και
1,5 εκατ και πλέον οι αναρτήσεις στο σύστημα (ΚΗΜΔΗΣ)
13103 προφορές από 4124 οικονομικούς φορείς.
Το 59% των επιχειρήσεων έχει συμμετάσχει  σε έναν με δύο διαγωνισμούς και το 28%  τρεις έως πέντε διαγωνισμούς

 

Απάντηση