Πώς να διατηρήσω για μεγαλύτερο διάστημα τις μπανάνες;

Οι μπανάνες διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν τις ξεχωρίσουμε μεταξύ τους, κόβοντάς τις από το κοτσάνι και τις φυλάξουμε μέσα σε μια χαρτοσακούλα

Απάντηση