Βεσυρόπουλος: ‘Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλει να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να καταβληθεί η Ενιαία Ενίσχυση στους αγρότες’

Tην έντονη ανησυχία του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης (Βασική Ενίσχυση) στους αγρότες της Ημαθίας, η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί, εκφράζει με ερώτηση του ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Ο κ. Βεσυρόπουλος στην ερώτηση του τονίζει, ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα φέτος για πρώτη φορά να καταβάλλει το 70% της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες εγκαίρως, καθώς ο Κανονισμός της ΕΕ έδινε αυτή τη δυνατότητα λόγω της οικονομικής κρίσης, όμως δεν το έκανε.
Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Ημαθίας, στην ερώτηση του, επισημαίνει τον κίνδυνο να υπάρξει πρόβλημα με την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης καθώς βάση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 30η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική προθεσμία που μπορεί να καταβληθεί η προκαταβολή στους παραγωγούς. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι δεν έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά δικαιώματα βάση των οποίων θα δοθεί η ενίσχυση, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει από τον Αύγουστο.
Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρει:
«Οι αγρότες βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση καθώς ακόμη δεν τους έχει καταβληθεί η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης.
    Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Κάθε χρόνο στα μέσα Οκτωβρίου γινόταν η ομαλή καταβολή  της Ενιαίας Ενίσχυσης.
Φέτος αν και βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου, οι αγρότες δεν γνωρίζουν όχι μόνο αν θα πληρωθούν και πότε αλλά και το ακριβές ποσό που θα λάβουν, αφού δεν έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά δικαιώματα τους.
Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να κυβερνήσει και να αφήσει τους αυτοσχεδιασμούς.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλει να επιταχύνει τις διαδικασίες, προκειμένου να καταβληθεί η Ενιαία Ενίσχυση στους δικαιούχους και να προλάβει τις προθεσμίες που θέτουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαφορετικά θα τεθεί σε κίνδυνο η επιβίωση χιλιάδων αγροτών».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Κύριε Υπουργέ,
Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου και ενώ θα έπρεπε τον προηγούμενο μήνα, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια να έχει καταβληθεί στους αγρότες η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, δυστυχώς ακόμη και σήμερα αυτό δεν έχει συμβεί με αποτέλεσμα οι αγρότες να στερούνται αυτή την προκαταβολή, που αποτελούσε μια σημαντική ένεση ρευστότητας.
Όπως γνωρίζετε, φέτος,  για πρώτη φορά, τα Κράτη – Μέλη έχουν τη δυνατότητα λόγω της οικονομικής κρίσης, να δώσουν προκαταβολή έως 70%, αντί του 50% που ίσχυε παλαιότερα.
Αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1748 της Επιτροπής, σύμφωνα με τον οποίον «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75, παρ. 1, τρίτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1306/2013, όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2015, τα Κράτη – Μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 70% όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1307/2013 και έως 85% όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 67, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1306/2013.”
Με βάση τον Κανονισμό της (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, όπως θα γνωρίζετε, και μετά την 30η Νοεμβρίου παρέρχεται το δικαίωμα στα Κράτη – Μέλη να προβούν σε πληρωμές προκαταβολής και δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν  οριστικές πληρωμές, μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, εφόσον βεβαίως έχουν εκδοθεί τα οριστικά δικαιώματα. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση και με τις συνθήκες που επικρατούν , είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι  έως τέλος  Δεκεμβρίου για να καταβληθεί το σύνολο της πληρωμής της Ενιαίας Ενίσχυσης.
Επίσης, υπάρχει έντονη ανησυχία στους αγρότες, για τα ποσά των ενισχύσεων που πρόκειται να λάβουν καθώς ακόμη το Υπουργείο δεν έχει αναρτήσει τα προσωρινά δικαιώματα που έπρεπε να είχαν αναρτηθεί από τα μέσα Αυγούστου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1.Πότε θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015, στους δικαιούχους παραγωγούς της Ημαθίας;
2.Πότε θα αναρτηθούν τα προσωρινά δικαιώματα προκειμένου να υπολογιστούν οι άμεσες ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες, σύμφωνα με τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) 2015-2020;

Απάντηση